คลังข้อมูลแนะแนว

พื้นที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนงานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคุณครู มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมบริการทั้ง 5 ด้านของงานแนะแนว

10 คำถามปลุกไฟ สร้างพลังใจในการทำงานให้คุณครู

10 คำถามปลุกไฟ สร้างพลังใจในการทำงานให้คุณครู

View count 766
อยากหยุดเล่นพนันออนไลน์! ครูแนะแนวจะช่วยยังไงดี?

อยากหยุดเล่นพนันออนไลน์! ครูแนะแนวจะช่วยยังไงดี?

View count 422
แจก 3 กิจกรรมเสริม Self-esteem ให้นักเรียน (พร้อมใบงาน)

แจก 3 กิจกรรมเสริม Self-esteem ให้นักเรียน (พร้อมใบงาน)

View count 1210
ไอเดีย "From me to you" ให้แนะแนวคาบสุดท้าย ส่งพลังพร้อมเดินหน้าต่อ

ไอเดีย "From me to you" ให้แนะแนวคาบสุดท้าย ส่งพลังพร้อมเดินหน้าต่อ

View count 1368
ในวันที่นักเรียนเพิ่งรู้ว่าไม่ชอบสายการเรียนที่เลือก ครูทำไงดี?

ในวันที่นักเรียนเพิ่งรู้ว่าไม่ชอบสายการเรียนที่เลือก ครูทำไงดี?

View count 562
4 ขั้นตอนการเขียนสำเนาถูกต้อง ให้ห่างไกลมิจฉาชีพ (พร้อมใบงานสุดจึ้ง)

4 ขั้นตอนการเขียนสำเนาถูกต้อง ให้ห่างไกลมิจฉาชีพ (พร้อมใบงานสุดจึ้ง)

View count 3425

เลือกหน้า แสดงหน้าละ 6 โพสต์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
แชทคุยกับเรา