คลังข้อมูลแนะแนว

พื้นที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนงานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคุณครู มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมบริการทั้ง 5 ด้านของงานแนะแนว

ครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ : ก้าวแรกของการขยายผลของครูหมูแดง

ครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ : ก้าวแรกของการขยายผลของครูหมูแดง

View count 304
แจก เซียมซีปีกระต่าย

แจก เซียมซีปีกระต่าย

View count 1673
ไอเดียจัดบูทนิทรรศการศึกษาต่อและอาชีพ

ไอเดียจัดบูทนิทรรศการศึกษาต่อและอาชีพ

View count 3557
แบบฟอร์มเพื่อเข้าเครือข่าย ทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

แบบฟอร์มเพื่อเข้าเครือข่าย ทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

View count 224
เช็คลิสต์ ก่อนลงสนาม YC เพื่อนที่ปรึกษาที่ดี

เช็คลิสต์ ก่อนลงสนาม YC เพื่อนที่ปรึกษาที่ดี

View count 4091
เตรียมสัมภาษณ์ให้ปัง

เตรียมสัมภาษณ์ให้ปัง

View count 670

เลือกหน้า แสดงหน้าละ 6 โพสต์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
แชทคุยกับเรา