คลังข้อมูลแนะแนว

พื้นที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนงานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคุณครู มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมบริการทั้ง 5 ด้านของงานแนะแนว

จาก 3 บทเรียน สู่ 4 แนวทางพานักเรียนพิชิต A-Level

จาก 3 บทเรียน สู่ 4 แนวทางพานักเรียนพิชิต A-Level

View count 1651
วางระบบติดตามผลให้ครูทำงานง่ายขึ้น

วางระบบติดตามผลให้ครูทำงานง่ายขึ้น

View count 785
ครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ : ก้าวที่มั่นคงในเป้าหมายของครูก่อ

ครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ : ก้าวที่มั่นคงในเป้าหมายของครูก่อ

View count 386
ครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ : ก้าวที่เข้าใจและมั่นใจในแบบครูยุ้ย

ครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ : ก้าวที่เข้าใจและมั่นใจในแบบครูยุ้ย

View count 509
ครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ : ก้าวเดินที่ชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นของครูน้ำกรอง

ครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ : ก้าวเดินที่ชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นของครูน้ำกรอง

View count 402
ครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ : ทีละก้าวที่ต่อเนื่องในแบบครูต้น

ครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ : ทีละก้าวที่ต่อเนื่องในแบบครูต้น

View count 494

เลือกหน้า แสดงหน้าละ 6 โพสต์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
แชทคุยกับเรา