เกี่ยวกับเรา

เพื่อนสนับสนุนการทำงานแนะแนวแบบรอบด้าน ที่เข้าใจ เป็นพื้นที่ปลอดภัยและพึ่งพาได้ สำหรับครูทุกคน

โลโก้แนะแนวฮับความเชื่อของพวกเรา

เพราะเราเชื่อว่า…

ครูทุกคนมีความฝันอยากช่วยให้เด็กๆ เติบโต ค้นพบตัวเอง มีอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ฝันของคุณครูหลายคนถูกบดบัง ถูกทำให้หล่นหายไประหว่างทาง ทั้งจากความท้าทายด้านค่านิยม บริบทสังคม หรือโครงสร้างของระบบการศึกษาของไทย ที่ยังไม่ได้ส่งแรงหนุนคุณครูได้มากพอ

กุญแจสำคัญที่จะทำให้ความฝันเหล่านั้น สามารถตื่นขึ้นมามีพลังได้อีกครั้ง คือการมีเพื่อนร่วมทาง และการสนับสนุนที่เข้าใจคุณครู การมีเพื่อนร่วมเดินทาง ที่เชื่อว่าเราทุกคนมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองเพื่อลูกศิษย์ได้เพื่อนที่พร้อมเดินหน้าทำงานไปด้วยกัน เท่าเทียม เคารพความเป็นมนุษย์และตัวตนที่แตกต่างหลากหลายของคุณครูแต่ละคน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรผู้กำหนดและขับเคลื่อนนโยบา ที่รับฟัง เข้าใจ และสามารถช่วยแก้ปัญหาครูได้อย่างแท้จริง

เป้าหมายและพันธกิจของพวกเรา

แนะแนวฮับ เกิดขึ้นเพื่อเดินเคียงข้างครูแนะแนวและครูทุกวิชาที่ต้องดูแลงานแนะแนวทั่วประเทศ

เพื่อช่วยให้ครูสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน เป็นที่พึ่งพาทางใจ และสนับสนุนให้พวกเขาสามารถ

  1. ตั้งหลัก ก้าวข้ามความท้าทายทั้งภายในและภายนอกที่เจอในสังคม
  2. ค้นพบและพัฒนาศักยภาพที่มีในตัว สามารถต่อยอดวางแผนเส้นทางในอนาคตที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ

เราอยากเห็นคุณครูมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น ด้วยกิจกรรมและบริการของเรา ที่มุ่งเน้นการเป็นพื้นที่ปลอดภัย ให้คุณครูไม่รู้สึกโดดเดี่ยว

การเดินทางของพวกเรา

แนะแนวฮับ คือ การต่อยอดผลลัพธ์จากการทำงานสนับสนุนให้เด็กค้นหาตัวเองของธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 งานอบรมพัฒนาศักยภาพครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 รวมถึงงานพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ (Training of Trainers โครงการครูแนะแนวรุ่นใหม่ สร้างเด็กไทยให้ออกแบบชีวิตตนเองได้) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการร้อยพลังการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561

ประสบการณ์การทำงานอันเข้มข้นและไม่หยุดนิ่งที่ผ่านมา ทำให้เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณครูที่เข้าร่วมโครงการหลายร้อยชีวิต รวมถึงผลที่ส่งต่อไปยังนักเรียนกว่าหมื่นคน เกิดเป็นแรงผลักดันให้เราอยากขยายผลกระทบเชิงบวกนี้ พร้อมแนวคิดการทำงานที่เป็นรูปธรรมและเน้นย้ำความสำคัญของการรับฟังเสียงความต้องการที่แท้จริงของคุณครูแนะแนว ไปยังคุณครูทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อครูแนะแนวนี้ไปด้วยกัน

เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้ได้

บนเส้นทางการสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้ ยังต้องการความร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคุณครู ผู้บริหาร หน่วยงาน/ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากมีส่วนร่วม สามารถคุยกับเราได้เสมอ guidanchubth@gmail.com


ทีมงานของพวกเรา

แนะแนวฮับ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีเพื่อนครูที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปด้วยกัน ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสียง ออกแบบ พัฒนาแนะแนวฮับ ตั้งแต่เริ่มต้นไอเดียจนเป็นทีมทำงานเบื้องหลังและเบื้องหน้าที่สำคัญครูหมูแดง กฤษณี เพ็ชรสงฆ์

ครูหมูแดง กฤษณี เพ็ชรสงฆ์

ถ้าเราไม่รู้ว่าจะออกไปไหน เราก็แค่ลองออกไปและสนุกกับมัน

วิน	นรินทร์ จิตต์ปราณีชัย

วิน นรินทร์ จิตต์ปราณีชัย

ถ้าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา เราก็คือส่วนหนึ่งของปัญหา

ครูต้น เบญจวรรณ บุญคลี่

ครูต้น เบญจวรรณ บุญคลี่

มั่นคง จริงใจ

ต่าย ภนิธา โตปฐมวงศ์

ต่าย ภนิธา โตปฐมวงศ์

เชื่อเรื่องความเชื่อมโยงกันของทุกสรรพสิ่ง และอยากให้ทุกคนยังรักษาความเป็นเด็กไว้ในหัวใจได้อยู่เสมอ

เอ๋ย ภัสชญา เนียมอุ่ม

เอ๋ย ภัสชญา เนียมอุ่ม

รับฟังทุกปัญหา และอยากช่วยหาทางออก

ครูต้น ภาธรณ์ สิรวรรธกุล

ครูต้น ภาธรณ์ สิรวรรธกุล

มีคนบอกให้ออกนอกกรอบ เมื่อผมออกนอกกรอบมาแล้ว ก็ยังพบว่ายังมีกรอบให้ออกไปอีก

เมธ์ เมธ์วดี เลิศผดุงธรรม

เมธ์ เมธ์วดี เลิศผดุงธรรม

ชอบฟัง และพยายามฝึกเขียน ฝึกวาดรูปอยู่เรื่อยๆ

ครูคิม สุขสันต์ เพชรอาภรณ์

ครูคิม สุขสันต์ เพชรอาภรณ์

เรามีฝันหลายอย่างที่อยากฝัน อยากทลายในทุกความฝันที่ไม่กล้าฝัน ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ผลของการฝัน แต่เพียงแค่เพื่อให้มันเป็นไปตามฝัน

ต๊งเหน่ง เสาวลักษณ์ อุ่มสุข

ต๊งเหน่ง เสาวลักษณ์ อุ่มสุข

เราไม่ได้เรียบร้อย แต่เรามีหลายบุคลิก

ครูยุ้ย	อัญชลี ระดมแสง

ครูยุ้ย อัญชลี ระดมแสง

ที่คนมองว่าใจดี ที่จริงครูยู่ยี่แค่เชื่อในการไม่ตัดสิน

แชทคุยกับเรา