รวมแผนการสอนวิชาแนะแนว ม.1 - 6  พร้อมสื่อใช้งาน ต้นฉบับสตรีวิทยา 2
3 ขั้นตอน วPA สู่เส้นทางครูแนะแนวชำนาญการ รู้จัก "ข้อตกลงร่วม" 10 คำพูด ที่นักเรียนอยากได้ยินจากครูแนะแนว (โดย ChatGPT)

E-learning หลักสูตรแนะแนวอาชีพ

แหล่งเรียนรู้หลักสูตรการเรียนการสอนแนะแนวและการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Online) ถ่ายทอดโดยเพื่อนครูผู้มีประสบการณ์ตรงในการนำไปใช้จนเห็นผลการเปลี่ยนแปลง พร้อมเคล็ดลับและคำแนะนำ ที่สามารถใช้ได้จริง


อ่านต่อ

ดูทั้งหมด →

คลังข้อมูลแนะแนว

แจก 80 การ์ดชวนนักเรียน Coaching ไปสู่เป้าหมาย

แจก 80 การ์ดชวนนักเรียน Coaching ไปสู่เป้าหมาย

View count 181
เปิดวาร์ป 2 เกียรติบัตรใส่พอร์ตฯ (Portfolio) ได้ทุกสาขา

เปิดวาร์ป 2 เกียรติบัตรใส่พอร์ตฯ (Portfolio) ได้ทุกสาขา

View count 157
เอกสารที่ ม.6 ควร(ต้อง)รู้

เอกสารที่ ม.6 ควร(ต้อง)รู้

View count 203

ระบบให้คำปรึกษา

ระบบให้คำปรึกษา

ระบบให้คำปรึกษา คือ บริการให้คำปรึกษาคุณครูแบบรายบุคคล เพราะบทบาทความรับผิดชอบที่หลากหลายของครูแนะแนวทำให้ปัญหาและความต้องการของครูมีความแตกต่างและหลากหลายกันไปตามบริบทของแต่ละคน


อ่านต่อ

แชทคุยกับเรา