ระบบให้คำปรึกษา

ระบบให้คำปรึกษา คือ บริการให้คำปรึกษาคุณครูแบบรายบุคคล เพราะบทบาทความรับผิดชอบที่หลากหลายของครูแนะแนวทำให้ปัญหาและความต้องการของครูมีความแตกต่างและหลากหลายกันไปตามบริบทของแต่ละคน

ภาพประกอบระบบให้คำปรึกษา

ระบบให้คำปรึกษา เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการของคุณครูให้มากที่สุด ทำงานในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน รับฟังเพื่อช่วยประเมินความต้องการ ตั้งเป้าหมายของความช่วยเหลือร่วมกัน เลือกวิธีแก้ปัญหาหรือข้อเสนอ ร่วมกับสหวิชาชีพ ทั้งเพื่อนครู นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ผ่านการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น

  • การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียน
  • การรับมือกับเคสฉุกเฉินของนักเรียน
  • การจัดการเรียนการสอนแนะแนวรูปแบบ Active Learning
  • ทักษะ เทคนิค เครื่องมือการสอนเพื่อการค้นหาตัวเองสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
  • แผนการสอนหลักสูตรวิชาแนะแนวเพื่อการรู้จักตัวเองและออกแบบทางเลือก
  • การรับฟัง ดูแลจิตใจคุณครู

โดยคุณครูท่านไหนต้องการคำปรึกษาสามารถ แอด Line OA : @guidancehubth หรือกดลิงค์ https://lin.ee/vfuixB2d หรือ Scan QR code ด้านล่างนี้ ชื่อภาพ


แชทคุยกับเรา