FAQ คำถามที่พบบ่อย


Q: แนะแนวฮับ คืออะไร ?

A: แนะแนวฮับ by a-chieve คือ Online Platform ที่ต่อยอดขยายผลจากการทำงานสนับสนุนคุณครู 4 รุ่น รวม 105 คนจากทั่วประเทศ ในโครงการ “ครูแนะแนวรุ่นใหม่ สร้างเด็กไทยให้ออกแบบเส้นทางชีวิตได้” โดยความร่วมมือของธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve และโครงการร้อยพลังการศึกษา ตั้งแต่ปี 2561

พวกเรามีเป้าหมายในการขยายเครือข่ายชุมชนครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาครูในเครือข่าย พร้อมกับเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสำหรับคุณครูนอกเครือข่ายให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยมีภาพฝันปลายทางคือ การเกิดชุมชนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับครูในการริเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน และเป็นชุมชนที่มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันต่อไป

Q : แนะแนวฮับ มีกิจกรรมหรือบริการอะไรบ้าง ?

A : บริการหลัก 4 ด้าน ได้แก่

Q : มีกิจกรรมแบบ On-site หรือเจอตัวกันไหม ?

A : พวกเราเข้าใจข้อจำกัดทางการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ และสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงแบบองค์รวมที่มีปฏิสัมพันธ์แบบเจอตัวเช่นกัน โดย แนะแนวฮับ มีแผนจัดกิจกรรมอบรม เวิร์กช็อปพัฒนาศักยภาพครู ที่เปิดให้ครูที่สนใจทั่วประเทศสมัครเข้าร่วม ทั้งในรูปแบบกิจกรรมอบรมต่อเนื่อง 3 วัน หรือระยะสั้นแบบ 1 วัน ในประเด็นเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียน ทำยังไงให้เด็กเปิดใจ, หลักสูตรค้นหาตัวเองและออกแบบทางเลือก, การดูแลจิตใจเยียวยาครูและนักเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังเปิดรับโอกาสและไอเดียการจัดอบรมในประเด็นใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการหรือสถานการณ์ปัญหาที่คุณครูเจอในแต่ละช่วงเวลาด้วยเช่นกัน

Q : แนะแนวฮับ มีค่าเข้าร่วมในการใช้บริการไหม ?

A : กิจกรรมส่วนใหญ่ของเราไม่มีการเก็บค่าใช้บริการจากผู้เข้าร่วม เนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนทุนเริ่มต้นจากโครงการร้อยพลังการศึกษา รวมถึงทุนสนับสนุนจากองค์กรเอกชนต่างๆ ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา เพื่อที่คุณครูจะสามารเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากบริการของเราได้อย่างทั่วถึง การสมัครเข้าร่วมเป็นการระบุข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อให้ทีมงานสามารถติดต่อสื่อสารกลับเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของครู และเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ในอนาคตอาจมีบางกิจกรรมที่มีการเก็บค่าใช้บริการ ซึ่งเป้าหมายและหลักการในการคิดค่าบริการ คือ อยู่ในระดับที่คุณครูสามารถเข้าถึงได้ และสามารถเลือกจ่ายได้ตามบริการที่ต้องการใช้ เพื่อให้แนะแนวฮับ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และสามารถอยู่เคียงข้างคุณครูทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อันเป็นหลักการสำคัญที่เรายึดถือตลอดการทำงานที่ผ่านมาและต่อไปในอนาคต

Q : แนะแนวฮับ ทำโดยใคร ?

A : แนะแนวฮับ ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานธุรกิจเพื่อสังคมอาชีฟ (a-chieve) ร่วมกับคุณครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ จากโครงการ “ครูแนะแนวรุ่นใหม่ สร้างเด็กไทยให้ออกแบบชีวิตตนเองได้” ที่เห็นปัญหาและมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้าง HUB หรือชุมชนเพื่อนที่สนับสนุนครูแนะแนวทั่วประเทศ (รู้จัก a-chieve เพิ่มเติม)

โดยธุรกิจเพื่อสังคมอาชีฟ มีประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อค้นหาตัวเองให้แก่นักเรียนมัธยมและคุณครู มาตั้งแต่ปี 2554 มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การสร้างพื้นที่ปลอดภัย การเคารพและยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และความเชื่อในศักยภาพการเติบโตเปลี่ยนแปลงของมนุษย์

Q: ไม่ได้เป็นครูแนะแนว แต่ได้รับหน้าที่สอนแนะแนว ม.1 - ม.6 จะเริ่มต้นยังไงดี ?

A : ขอยินดีต้อนรับคุณครูนะคะ คุณครูไม่ได้โดดเดี่ยวตัวคนเดียวค่ะ มีเพื่อนครูอีกหลายร้อยท่านที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันกับคุณครู และเราจะเดินหน้าไปด้วยกันนะคะ :)

หากคุณครูสามารถจัดสรรเวลาได้ประมาณ อาทิตย์ละ 15 - 30 นาที ต่อเนื่อง 1 - 2 เดือน เราแนะนำให้ครูเรียน แนะแนวฮับ E-learning หลักสูตรออนไลน์ โมดูล 1 เรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและวางรากฐานทักษะการคิดวิเคราะห์ (Safe Classroom and Critical Thinking Skills) และ โมดูล 2 เรื่อง การรู้จัก เข้าใจตัวเองรอบด้าน และสร้างทางเลือก ผ่านกระบวนการตุ๊กตาขนมปัง (Self-Awareness and Career Planning) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งคุณครูจะเข้าใจแนวคิดหลักการการทำให้นักเรียนเปิดใจ เป็นตัวของตัวเอง และมีแรงบันดาลใจอยากค้นหาตัวเองมากขึ้น ให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนของตัวเองได้ค่ะ เริ่มเรียน e-learning ได้ที่ https://guidancehubth.com/courses

หากคุณครูต้องการคำแนะนำแบบตัวต่อตัวและเข้มข้น คุณครูสามารถใช้ระบบให้คำปรึกษาช่วยเหลือคุณครู แบบ 1:1 ได้ โดยทีมงานจะขอข้อมูลเบื้องต้น (เช่น ระดับชั้นที่สอน, พื้นฐานนักเรียนและคุณครู, ไอเดียตั้งต้น หรือภาพเป้าหมายการสอนที่คาดหวัง เป็นต้น) เพื่อนำมาพูดคุยและออกแบบการสอนไปด้วยกันกับคุณครู โดยทีมงานจะมีตัวอย่างไอเดียกิจกรรมการสอน หลักสูตรแผนการสอนตามระดับชั้นม.1 - ม.6 หรือแนะนำการอบรมเบื้องต้น ตามที่ครูต้องการค่ะ

Q : อยากติดต่อทีมงาน มีช่องทางไหนบ้าง ?

A : กดที่นี่เพื่อพูดคุยกับทีมงานในรูปแบบ Chat หรือ ส่งอีเมล์มาที่ guidancehubth@gmail.com


แชทคุยกับเรา