กิจกรรม

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจ ที่เปิดพื้นที่ให้คุณครูได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันกับเพื่อนครูท่านอื่นๆ ทั้งด้านแนวคิด ทัศนคติ มุมมอง องค์ความรู้ หรือเสริมทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียน การสอน และชีวิตประจำวัน โดยมีกิจกรรมทั้งในรูปแบบ Online และ On-site

กิจกรรมแนะนำ

"ห้องพักครูออนไลน์"

ห้องพักใจสําหรับคุณครูทุกคนทั่วประเทศ ที่สนใจมองหาพื้นที่รับฟัง หรือพื้นที่ปล่อยของ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยสามารถเลือกเรื่อง หรือประเด็นที่กําลังสนใจในช่วงเวลานั้น หรือนําประสบการณ์ เครื่องมือ หรือเทคนิคที่แต่ละคนมี มาแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือกันและกันระหว่างเพื่อนครู ในรูปแบบวงพูดคุย Online หัวข้อที่ผ่านมา เช่น

  • "เติมเครื่องมือออนไลน์ ให้สอนง่ายและสนุกขึ้น"
  • "เคสฉุกเฉิน ไม่ต้องเผชิญคนเดียวอีกต่อไป"
  • "กลับมา On-site เด็กๆ เปลี๊ยนไป๋ ทำยังไงกันดี"

"วง PLC พัฒนาหลักสูตรแผนการสอนหลักสูตรวิชาแนะแนวเพื่อการค้นหาตัวเองและออกแบบทางเลือกใหม่"

วงพูดคุย แลกเปลี่ยนไอเดียการพัฒนาแผนการสอนแนะแนว ให้ตรงความต้องการของนักเรียน เหมาะสมกับความสนใจตามช่วงวัย ใช้สอนได้จริง และตอบโจทย์มาตรฐานตัวชี้วัดที่สามารถใช้ส่งโรงเรียนหรือเขตฯ ได้ในตัวเดียวกัน

"วง PLC คู่มือเคสฉุกเฉิน"

วงพูดคุยสำหรับคุณครูทั่วประเทศ ที่สนใจหรือกำลังเผชิญกับปัญหาและต้องรับมือกับเคสฉุกเฉิน โดยจะมีการจัดอบรมวิธีการใช้คู่มือ วิธีการรับมือกับเคสฉุกเฉิน มีทีมงานรับหน้าที่ติดตาม เป็นเพื่อนที่ปรึกษาระหว่างทาง และมีพื้นที่ให้คุณครูได้กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหลังจากนำคู่มือไปใช้ เพื่อพัฒนาร่วมกันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คุณครูสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ Facebook page แนะแนวฮับ หรือ Line openchat ชุมชนเพื่อนครูแนะแนวฮับ


แชทคุยกับเรา