รวมแผนการสอนวิชาแนะแนว ม.1 - 6 พร้อมสื่อใช้งาน ต้นฉบับสตรีวิทยา 2

หมวดหมู่: เครื่องมือข้อมูลด้านการสอน

Tags:  แผนการสอนแนะแนว

อ่านแล้ว: 51753 ครั้ง


ภาพประกอบความรู้

รวมแผนการสอนสตรีวิทยา 2 ระดับชั้น ม.1 - ม.6

สำหรับคุณครูแนะแนวที่บรรจุใหม่ ครูที่ต้องมาสอนวิชาแนะแนว น้องฝึกสอนวิชาแนะแนว ที่อยากได้แนวทางการสอนหรือใช้เป็นแนวทางในการเขียนแบบการสอน

ข้อมูลชุดนี้ ทีมงานแนะแนวฮับไม่ได้รวบรวมแค่แผนการสอนอย่างเดียว เพราะเรามัดรวมสื่อการสอนและวิดีโอต้นฉบับของสตรีวิทยาไว้ด้วย เผื่อคุณครู เพื่อนๆ น้องๆ ที่สนใจ จะสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนได้สะดวกค่ะ

สามารถดาวน์โหลดของแต่ละระดับชั้นได้ตามด้านล่างนี้

ชื่อภาพ

แผนการสอนวิชาแนะแนว ม.1 ฉบับสตรีวิทยา 2 พร้อมสื่อการสอน

ลิงก์ดาวน์โหลด https://t2m.io/KJ2eehV

ลิงก์รวมสื่อ https://t2m.io/3nEha2c

ชื่อภาพ

แผนการสอนวิชาแนะแนว ม.2 ฉบับสตรีวิทยา 2 พร้อมสื่อการสอน

ลิงก์ดาวน์โหลด https://t2m.io/NOcYzWb

ลิงก์รวมสื่อ https://t2m.io/3nEha2c

ชื่อภาพ

แผนการสอนวิชาแนะแนว ม.3 ฉบับสตรีวิทยา 2 พร้อมสื่อการสอน

ลิงก์ดาวน์โหลด https://t2m.io/kjoyGds

ลิงก์รวมสื่อ https://t2m.io/3nEha2c

ชื่อภาพ

แผนการสอนวิชาแนะแนว ม.4 ฉบับสตรีวิทยา 2 พร้อมสื่อการสอน

ลิงก์ดาวน์โหลด https://t2m.io/X2PUWzZ

ลิงก์รวมสื่อ https://t2m.io/3nEha2c

ชื่อภาพ

แผนการสอนวิชาแนะแนว ม.5 ฉบับสตรีวิทยา 2 พร้อมสื่อการสอน

ลิงก์ดาวน์โหลด https://t2m.io/2p95Hxw

ลิงก์รวมสื่อ https://t2m.io/3nEha2c

ชื่อภาพ

แผนการสอนวิชาแนะแนว ม.6 ฉบับสตรีวิทยา 2 พร้อมสื่อการสอน

ลิงก์ดาวน์โหลด https://t2m.io/JCEpGr3

ลิงก์รวมสื่อ https://t2m.io/3nEha2c


สุดท้ายนี้ หากเพื่อนๆ ครูคนใดสนใจการออกแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาแนะแนว ให้คาบแนะแนวของครูเป็นห้องเรียนที่มีชีวิต สนุกสนาน ไม่จำเจ แอดมินขอแนะนำ หลักสูตรวิชาแนะแนวเพื่อการรู้จักตัวเองและออกแบบทางเลือก แหล่งเรียนรู้หลักสูตรการเรียนการสอนแนะแนวและการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Online) สำหรับคุณครู ที่ถ่ายทอดโดยเพื่อนครูผู้มีประสบการณ์ตรงในการนำไปใช้จนเห็นผลการเปลี่ยนแปลง พร้อมเคล็ดลับและคำแนะนำ ที่สามารถใช้ได้จริง

ชื่อภาพ

ในแต่ละหลักสูตรจะประกอบด้วย

  1. เนื้อหาและแผนการสอน
  2. ภาพบรรยากาศการสอนจริง
  3. สรุปภาพรวมประเด็นสำคัญและเคล็ด(ไม่)ลับฉบับครูแนะแนว
  4. Quiz และแบบวัดผลหลังเรียน
  5. ช่องทางติดต่อทีมงาน กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถาม

คลิกสมัครและเริ่มเรียนได้ที่ https://guidancehubth.com/courses


แชทคุยกับเรา