คลังข้อมูลแนะแนว

พื้นที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนงานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคุณครู มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมบริการทั้ง 5 ด้านของงานแนะแนว

มัดรวมเทคนิคการบริหารเวลา ตัวช่วยจัดการชีวิตครูให้ง่ายขึ้น

มัดรวมเทคนิคการบริหารเวลา ตัวช่วยจัดการชีวิตครูให้ง่ายขึ้น

View count 1188
5 กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ในห้องเรียน

5 กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ในห้องเรียน

View count 12118
แจก คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบ YC

แจก คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบ YC

View count 7826
 9 ไอเดีย ห้องแนะแนวมีชีวิต

9 ไอเดีย ห้องแนะแนวมีชีวิต

View count 2850
แจกไอเดียกิจกรรม คาบแนะแนว Walk Rally

แจกไอเดียกิจกรรม คาบแนะแนว Walk Rally

View count 1874
แจกคู่มือแบบวัดแววความสามารถพิเศษ

แจกคู่มือแบบวัดแววความสามารถพิเศษ

View count 25088

เลือกหน้า แสดงหน้าละ 6 โพสต์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
แชทคุยกับเรา