คลังข้อมูลแนะแนว

พื้นที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนงานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคุณครู มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมบริการทั้ง 5 ด้านของงานแนะแนว

ครูแนะแนว เรียนต่อ ป.โท ที่ไหนดี

ครูแนะแนว เรียนต่อ ป.โท ที่ไหนดี

View count 1119
How-to ครูทำยังไงดี เมื่อนักเรียนแซวกันเรื่องเพศ

How-to ครูทำยังไงดี เมื่อนักเรียนแซวกันเรื่องเพศ

View count 789
แบบฟอร์มส่งนักเรียนฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

แบบฟอร์มส่งนักเรียนฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

View count 2426
แนะนำ app DMIND ตรวจสุขภาพใจ สำหรับคัดกรองผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

แนะนำ app DMIND ตรวจสุขภาพใจ สำหรับคัดกรองผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

View count 453
รวมตรามหาวิทยาลัย ไฟล์ .png ทุกสถาบัน

รวมตรามหาวิทยาลัย ไฟล์ .png ทุกสถาบัน

View count 842
PDPA_02 การใช้ PDPA ติดตามผลศึกษาต่อและอาชีพ

PDPA_02 การใช้ PDPA ติดตามผลศึกษาต่อและอาชีพ

View count 399

เลือกหน้า แสดงหน้าละ 6 โพสต์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
แชทคุยกับเรา