คลังข้อมูลแนะแนว

พื้นที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนงานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคุณครู มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมบริการทั้ง 5 ด้านของงานแนะแนว

รวมเกณฑ์รับสมัคร TCAS ย้อนหลัง

รวมเกณฑ์รับสมัคร TCAS ย้อนหลัง

View count 2401
รวมแผนการสอนวิชาแนะแนว ม.1 - 6  พร้อมสื่อใช้งาน ต้นฉบับสตรีวิทยา 2

รวมแผนการสอนวิชาแนะแนว ม.1 - 6 พร้อมสื่อใช้งาน ต้นฉบับสตรีวิทยา 2

View count 51752
แจกไฟล์ แบบฟอร์มให้คำปรึกษา

แจกไฟล์ แบบฟอร์มให้คำปรึกษา

View count 6014
3 ขั้นตอน วPA สู่เส้นทางครูแนะแนวชำนาญการ

3 ขั้นตอน วPA สู่เส้นทางครูแนะแนวชำนาญการ

View count 4087
เข้าใจ 3 สิทธิ์ หลังประกาศผลแอดครั้งที่ 1

เข้าใจ 3 สิทธิ์ หลังประกาศผลแอดครั้งที่ 1

View count 579
แจกไฟล์ เก็บข้อมูลส่วนตัวนักเรียน

แจกไฟล์ เก็บข้อมูลส่วนตัวนักเรียน

View count 7386

เลือกหน้า แสดงหน้าละ 6 โพสต์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
แชทคุยกับเรา