คลังข้อมูลแนะแนว

พื้นที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนงานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคุณครู มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมบริการทั้ง 5 ด้านของงานแนะแนว

How-to ลดช่องว่างระหว่างวัย เข้าใจและรับมือนักเรียน Gen Z

How-to ลดช่องว่างระหว่างวัย เข้าใจและรับมือนักเรียน Gen Z

View count 529
รวมอัตรากำลังครูแนะแนว ในอีก 7 ข้างหน้า 2567-2573

รวมอัตรากำลังครูแนะแนว ในอีก 7 ข้างหน้า 2567-2573

View count 750
แนะนำ TMS ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น จังหวัดไหนจะมีครูแนะแนวมากที่สุดนะ?

แนะนำ TMS ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น จังหวัดไหนจะมีครูแนะแนวมากที่สุดนะ?

View count 761
แจกไฟล์ คู่มือให้คำปรึกษาแบบ C2C (CBT to happy classroom) (ฉบับร่าง)

แจกไฟล์ คู่มือให้คำปรึกษาแบบ C2C (CBT to happy classroom) (ฉบับร่าง)

View count 982
เตรียมความพร้อม เตรียมสอบเข้า ม.4

เตรียมความพร้อม เตรียมสอบเข้า ม.4

View count 11640
เตรียมความพร้อม เตรียมสอบเข้า ม.1

เตรียมความพร้อม เตรียมสอบเข้า ม.1

View count 10762

เลือกหน้า แสดงหน้าละ 6 โพสต์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
แชทคุยกับเรา