คลังข้อมูลแนะแนว

พื้นที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนงานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคุณครู มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมบริการทั้ง 5 ด้านของงานแนะแนว

วิธีสังเกต ‘สัญญาณเตือน’ (Warning Signs) เพื่อป้องกันความรุนแรงในนักเรียน

วิธีสังเกต ‘สัญญาณเตือน’ (Warning Signs) เพื่อป้องกันความรุนแรงในนักเรียน

View count 627
5 ไอเดีย ให้กรุ๊ปไลน์เป็นมากกว่าพื้นที่ตามงาน

5 ไอเดีย ให้กรุ๊ปไลน์เป็นมากกว่าพื้นที่ตามงาน

View count 1122
5 เปลี่ยน YC เกณฑ์ใหม่ มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

5 เปลี่ยน YC เกณฑ์ใหม่ มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

View count 2078
เข้าใจการจัดการสิทธิ์ วันแห่งความรัก

เข้าใจการจัดการสิทธิ์ วันแห่งความรัก

View count 374
4 ข้อ ครูชวนคุยก่อนสอบ TGAT TPAT

4 ข้อ ครูชวนคุยก่อนสอบ TGAT TPAT

View count 1225
คำทับศัพท์ที่ครูแนะแนวเจอบ่อย และมักเขียนผิด

คำทับศัพท์ที่ครูแนะแนวเจอบ่อย และมักเขียนผิด

View count 554

เลือกหน้า แสดงหน้าละ 6 โพสต์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
แชทคุยกับเรา