คลังข้อมูลแนะแนว

พื้นที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนงานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคุณครู มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมบริการทั้ง 5 ด้านของงานแนะแนว

7 ไอเดียตกแต่งห้องแนะแนว สร้างบรรยากาศเชิงบวกให้นักเรียน

7 ไอเดียตกแต่งห้องแนะแนว สร้างบรรยากาศเชิงบวกให้นักเรียน

View count 2639
5 ไอเดียชวนนักเรียนทบทวนปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

5 ไอเดียชวนนักเรียนทบทวนปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

View count 1398
แจกไฟล์อนุเคราะห์ของขวัญ/ ของรางวัล รับเทศกาล

แจกไฟล์อนุเคราะห์ของขวัญ/ ของรางวัล รับเทศกาล

View count 10008
แบบฟอร์มหนังสือรับรองโครงการเด็กดีมีที่เรียน 4 สถาบัน

แบบฟอร์มหนังสือรับรองโครงการเด็กดีมีที่เรียน 4 สถาบัน

View count 6306
นอนงีบเติมพลังให้ห้องเรียนด้วย Power nap

นอนงีบเติมพลังให้ห้องเรียนด้วย Power nap

View count 936
แจก 4 เทมเพลตประชุมผู้ปกครอง

แจก 4 เทมเพลตประชุมผู้ปกครอง

View count 2873

เลือกหน้า แสดงหน้าละ 6 โพสต์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
แชทคุยกับเรา