คลังข้อมูลแนะแนว

พื้นที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนงานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคุณครู มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมบริการทั้ง 5 ด้านของงานแนะแนว

ตัวช่วยเสริม Canva ให้คุณครูทำงานได้ง่ายขึ้น#1

ตัวช่วยเสริม Canva ให้คุณครูทำงานได้ง่ายขึ้น#1

View count 585
ถอดบทเรียนการจัดค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำ YC ของ 4 ครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ

ถอดบทเรียนการจัดค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำ YC ของ 4 ครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ

View count 1006
แจกตัวอย่างรายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการสอนแนะแนว

แจกตัวอย่างรายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการสอนแนะแนว

View count 3046
5 เช็กลิสต์ ครูพูดไม่เก่งจะทำให้นักเรียนเอ็นจอยกับการเรียนยังไงดี?

5 เช็กลิสต์ ครูพูดไม่เก่งจะทำให้นักเรียนเอ็นจอยกับการเรียนยังไงดี?

View count 1129
5 ไอเดีย ใช้คำคมหรือข้อความดีๆ ในกิจกรรมแนะแนว

5 ไอเดีย ใช้คำคมหรือข้อความดีๆ ในกิจกรรมแนะแนว

View count 1462
10 ของใช้ติดตัวครูแนะแนว เพื่อชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น

10 ของใช้ติดตัวครูแนะแนว เพื่อชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น

View count 637

เลือกหน้า แสดงหน้าละ 6 โพสต์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
แชทคุยกับเรา