คลังข้อมูลแนะแนว

พื้นที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนงานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคุณครู มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมบริการทั้ง 5 ด้านของงานแนะแนว

รวม 6 หนังสือน่าสนใจ อ่านปิดเทอม

รวม 6 หนังสือน่าสนใจ อ่านปิดเทอม

View count 743
ฝึกทักษะการคิดให้นักเรียน ด้วย 14 ประเด็นชวนคุย

ฝึกทักษะการคิดให้นักเรียน ด้วย 14 ประเด็นชวนคุย

View count 1646
รวม 30 ภาพระบายสีอาชีพ

รวม 30 ภาพระบายสีอาชีพ

View count 10056
เช็คลิสต์ พร้อมไหม ไปฝึกงาน

เช็คลิสต์ พร้อมไหม ไปฝึกงาน

View count 322
ดีลชัด ประหยัดเวลา

ดีลชัด ประหยัดเวลา

View count 682
แจกเทมเพลตติดตามผล พร้อมใช้งาน

แจกเทมเพลตติดตามผล พร้อมใช้งาน

View count 525

เลือกหน้า แสดงหน้าละ 6 โพสต์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
แชทคุยกับเรา