คลังข้อมูลแนะแนว

พื้นที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนงานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคุณครู มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมบริการทั้ง 5 ด้านของงานแนะแนว

เช็กลิสต์ 9ส  เตรียมความพร้อม ก่อนออกบูธแนะแนวศึกษาต่อ

เช็กลิสต์ 9ส เตรียมความพร้อม ก่อนออกบูธแนะแนวศึกษาต่อ

View count 1345
แจก 5 ไฟล์เทมเพลตงานประชาสัมพันธ์ งานแนะแนว

แจก 5 ไฟล์เทมเพลตงานประชาสัมพันธ์ งานแนะแนว

View count 2151
รู้หรือไม่ คณะอะไรรับราชการได้บ้าง? แนะนำ 32 ตำแหน่งในสายงานราชการ ที่หลายคนไม่รู้จัก

รู้หรือไม่ คณะอะไรรับราชการได้บ้าง? แนะนำ 32 ตำแหน่งในสายงานราชการ ที่หลายคนไม่รู้จัก

View count 8647
มัดรวม 6 กิจกรรมชวนนักเรียนทบทวนตนเอง

มัดรวม 6 กิจกรรมชวนนักเรียนทบทวนตนเอง

View count 3420
8 หัวข้อชวนนักเรียนทบทวนตัวเอง ตามแนวคิดวงล้อชีวิต (Wheel of life)

8 หัวข้อชวนนักเรียนทบทวนตัวเอง ตามแนวคิดวงล้อชีวิต (Wheel of life)

View count 4892
เกมรู้ไหมใครอยู่? เชื่อมโยงอาชีพจากสถานที่ต่างๆ

เกมรู้ไหมใครอยู่? เชื่อมโยงอาชีพจากสถานที่ต่างๆ

View count 2189

เลือกหน้า แสดงหน้าละ 6 โพสต์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
แชทคุยกับเรา