แจก 80 การ์ดชวนนักเรียน Coaching ไปสู่เป้าหมาย

หมวดหมู่: เครื่องมือข้อมูลด้านการสอน

Tags:  ไอเดียการสอน

อ่านแล้ว: 182 ครั้ง


ภาพประกอบความรู้

ระยะเวลาที่ผ่านมา สพฐ. ได้ชูโรงนโยบายเรียนดี มีความสุข และของแถมจากนโยบายดังกล่าวนั้นก็มุ่งหลักมาที่หลักการแนะแนว และพ่วงท้ายด้วย โค้ชชิ่ง (Coaching) ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ในฐานะครูแนะแนวเราจะตอบรับนโยบายนี้อย่างไรดีนะ แนะแนวฮับมีเครื่องมือมาฝากคุณครูกันค่ะ

การโค้ช (Coaching) คืออะไร

การโค้ช หมายถึง การร่วมมือกันระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช (ในมุมการศึกษาจึงหมายถึง ครู และนักเรียน) โค้ช (ครู) จะอำนวยการกระตุ้น “ความคิด” และ “วิธีการที่สร้างสรรค์” ของผู้รับการโค้ช (นักเรียน) เพื่อให้เขาเกิดแรงบันดาลใจที่จะขยายศักยภาพและออกแบบวิธีการบรรลุเป้าหมายของตัวเองทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและในด้านอาชีพ (อ้างอิงจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ หรือ ICF )

ความแตกต่างระหว่าง การโค้ช และ การสอน

การสอน (Mentoring/Teaching) คุณครูจะใช้การ “บอก” เพื่อไปสู่วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายให้ผู้เรียนทราบ ซึ่งอาจจะมาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้สอน แต่ในแง่ของการโค้ช (Coaching) โค้ชจะใช้การ “ถาม” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนออกแบบวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย ด้วยตัวเอง

แอดมินเชื่อว่าคุณครูคงคุ้นเคยกับวิธีการเหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะมีความใกล้เคียงกับ “หลักการแนะแนว” ที่คุณครูเคยเรียนมา เพียงแต่อาจจะเพิ่มแรงจูงใจภายในในการพานักเรียนไปสู่เป้าหมาย ซึ่งจุดสำคัญของการวางเป้าหมายที่ดี อาจจะต้องมาจากการสำรวจ รู้จัก และเข้าใจตนเอง รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย สามารถชี้นำ แก้ปัญหา และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ตามความเชื่อและความหมายของการแนะแนวที่แท้จริง

สำหรับชุดการ์ดรูปภาพทั้ง 80 ภาพนี้ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงตัวเองภายในเข้ากับรูปภาพที่เขาเห็น และออกมาเป็นคำตอบได้ ช่วยให้นักเรียนสามารถสรุปและสะท้อนความคิดของตัวเองที่อาจมีมากมาย กระจัดกระจาย ลงมาในภาพ โดยทักษะสำคัญที่คุณครูจะต้องใช้ในกระบวนการนี้ คือ“ทักษะในการถามคำถาม” และทักษะในการฟัง ทั้งนี้เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การสร้างผู้เรียนที่เติบโตและมีเป้าหมายตามแบบฉบับของตนเอง

หลักการใช้งานของการ์ดนี้ คล้ายๆ กับการเช็กอินเลยค่ะ คุณครูอาจจะสร้างคำถามเพื่อการวางแผนของนักเรียน และให้นักเรียนเลือกภาพที่อธิบายคำตอบของเขาได้ดีที่สุด เช่น 1.เมื่อนึกถึงเป้าหมายในอนาคตของนักเรียน นักเรียนนึกถึงภาพอะไรบ้าง ?

2.อะไรคือคุณค่าในชีวิต ที่นักเรียนยึดถือ ?

3.อะไรคือสิ่งที่นักเรียนให้ความสำคัญมากที่สุดในชีวิต ?

4.อะไรคือสิ่งที่จะช่วยให้เป้าหมายของนักเรียนเป็นจริง ?

5.นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่า ตัวเองประสบความสำเร็จแล้ว ?

ทั้งนี้คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนคำถามให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละห้องเรียน และออกแบบกระบวนการที่แตกต่างได้ โดยไม่ทิ้งหัวใจสำคัญคือ การรับฟังไม่ตัดสินเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักเรียน

โดยคุณครูสามารถดาวน์โหลดการ์ดไปใช้ได้ที่ลิงก์ https://t2m.io/uOUG3h6

ชื่อภาพ

ชื่อภาพ

หากคุณครูท่านใดสนใจ อยากนำกระบวนการ Coaching ไปปรับประยุกต์ใช้กับห้องเรียนตัวเอง แอดมินขอแปะลิงก์ คู่มือหลักสูตรการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำและการ Coaching พร้อมใบงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกระบวนการนะคะ เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ https://guidancehubth.com/knowledge/169


พิเศษ! เปิดคอร์สออนไลน์ชวนคุณครูที่ต้องสอนแนะแนวทุกท่านมาเรียน

ชื่อภาพ

หลักสูตรการเรียนการสอนแนะแนวและการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Online)

ถ่ายทอดโดยเพื่อนครูแนะแนวผู้มีประสบการณ์ตรงในการนำไปใช้จนเห็นผลการเปลี่ยนแปลง พร้อมเคล็ดลับและคำแนะนำที่สามารถใช้ได้จริง

✅ เรียนฟรี

✅ ได้ไอเดียและกิจกรรมไปใช้สอนแนะแนว

✅ มีเกียรติบัตร

คลิกสมัครและเริ่มเรียนได้ที่ https://guidancehubth.com/courses


แชทคุยกับเรา