การสร้างพื้นที่ปลอดภัยและวางรากฐานทักษะการคิดวิเคราะห์ (Safe Classroom and Critical Thinking Skills)

การสร้างห้องเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย เริ่มต้นได้ด้วยการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกความเป็นตัวเอง นำเสนอตัวตนภายใน โดยมีผู้รับฟังอย่างเข้าใจ ไม่ตัดสิน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตัวเอง และเกิดความรู้สึกไว้วางใจ เปิดใจในตัวคุณครู และเพื่อนร่วมห้อง เป็นแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกรายวิชา

หลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ในโมดูลนี้จะช่วยให้คุณครูสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโมดูลถัดไป ที่มีเนื้อหาการสนับสนุนให้นักเรียนสามารถค้นพบ และออกแบบทางเลือกได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต

ภาพประกอบโมดูล


REVIEW (4)

/     ภาพรวมโมดูล

จำนวนโมดูล จำนวนบทเรียน
28 บทเรียน
เวลาเรียน เวลาเรียน
3 ชม.
เหมาะกับใคร เหมาะกับใคร
 • คุณครูวิชาแนะแนว ระดับชั้นมัธยม
 • คุณครูวิชาต่างๆ ระดับชั้นมัธยม
 • นักการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
 • กระบวนกร วิทยากร
 • บุคคลทั่วไป (เพิ่งเริ่มต้นหรือมีประสบการณ์) กับการจัดการเรียนรู้เชิงกระบวนการ (Active Learning) หรือการสอนผ่านประสบการณ์ (Experiental Learning)
ผู้สอน ผู้สอน
 • ครูคิม สุขสันต์ เพชรอาภรณ์
 • ครูยุ้ย อัญชลี ระดมแสง
 • ครูต้น ภาธรณ์ สิรวรรธกุล
 • ครูหมูแดง กฤษณี เพ็ชรสงฆ์
 • ครูต้น เบญจวรรณ บุญคลี่
การประเมินผล การประเมินผล
 1. ผ่านการเรียนครบ 28 episodes และทำกิจกรรมท้ายบทเรียนแต่ละ episode ครบถ้วน
 2. post-test

หมายเหตุ: รูปแบบกิจกรรมท้ายบทเรียน ได้แก่ เลือกคำตอบที่ถูกต้อง, ส่งการบ้านย้อนหลัง เช่น ลองทำกิจกรรมง่ายๆกับนักเรียนหรือคนใกล้ตัว แล้วส่งฟีดแบคการทำ หรือ ลองทำกิจกรรมกับตนเอง เป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนเรียน การเตรียมตัวก่อนเรียน
 • เปิดใจพร้อมเรียนรู้
 • เตรียมสถานที่นั่งเรียนและอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการเรียนออนไลน์
 • มีเวลาประมาณ 15 นาที สำหรับการเรียน 1 unit (แนะนำให้เรียนให้จบ unit ภายในครั้งเดียวกัน เพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหาและความเข้าใจ)"
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
มี


แชทคุยกับเรา